Part of the Midis Group
Categorii

Promo: Urcă firma pân' la cer

Urcă firma pân'la cer.

Un Mac este partenerul de afaceri ideal, oferindu-vă securitate, fiabilitate şi uşurinţă de utilizare fără egal, iar Microsoft Office 2008 for Mac este cea mai bună opţiune a utilizatorilor Mac oferind un maxim de productivitate şi compatibilitate pentru crearea de documente aspectuoase, foi de calcul tabelar dinamice și prezentări eficiente.

Cumpără de la un
partener participant orice Mac împreună cu orice versiune de Microsoft Office 2008 şi câştigă garantat unul dintre tricourile personalizate oferite ca premii. În plus, ai şansa de a câştiga marele premiu, o excursie cu balonul pentru tine şi trei prieteni!

Mai mult, cumpărând Office 2008 până la data de 30 noiembrie 2010, primeşti gratuit upgrade-ul la noua versiune Microsoft Office 2011 atunci când va fi disponibil.

Regulamentul campaiei promoţionale "Urcă firma pân' la cer."

1. Organizatorul promoţiei
Organizatorul acţiunii este Integrated Romanian Information System (I.R.I.S) SA, cu sediul în str. Maior Gh. Şonţu, Nr. 6, sector 2, Bucureşti, CIF: RO5091662, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J40/256/1994.

2. Durata promoţiei
Promoţia are loc între 15.09.2010 şi 31.10.2010 (inclusiv) si se desfăşoară exclusiv pe teritoriul Romaniei.

3. Produse implicate
- Gama actuala Mac : MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, MacPro
- Gama actuala Microsoft Office for Mac : Office for Mac 2008 Home & Student, Office for Mac 2008 Business Edition

4. Participanţii la promoţie
La aceasta promotie poate participa orice persoana fizica/persoana fizica autorizata/persoana juridica, de cetatenie/nationalitate romana in urmatoarele conditii / termene:
- Persoana fizica trebuie sa fie consumatorul/utilizatorul final al produselor participante la promotie, sa aiba varsta de cel putin 18 ani si domiciliul stabil in Romania;
- Persoana juridica trebuie sa fie consumatorul/utilizatorul final al produselor participante la promotie. Acestea pot fi reprezentate de o persoana fizica, aceasta avand calitatea de imputernicit.

Nu pot participa la aceasta promotie asociatii/actionarii, administratorii si angajatii companiei organizatoare si ai companiilor colaboratoare ( S.C. I.R.I.S SA si SC Microsoft Romania SRL ) la aceasta promotie, precum si membrii familiilor acestora (constand din copii, parinti, sot/sotie).

O persoana poate participa cu un numar nelimitat de inscrieri la promotie.

In cazul in care castigatorul desemnat este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu/capacitate de exercitiu restransa, acesta va fi indreptatit sa intre in posesia premiului numai insotit de reprezentantul sau legal.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografiile si materialele filmate cu persoanele participante la aceasta promotie (daca este cazul) precum si cu castigurile si castigatorii acesteia. Prelucrarea/utilizarea/publicarea informatiilor mai sus mentionate precum si a imaginii participantilor la promotia "Urcă firma pân’la cer", nu este de natura a crea niciun fel de obligatii din partea organizatorului/lor, inclusiv de natura financiara.

Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

5. Mecanismul şi preţurile promoţiei
La achiziţionarea oricărui computer Mac impreuna cu un pachet Office for Mac 2008, clientul primeste un talon razuibil.

Fiecare talon, dupa razuire, va contine una dintre pictogramele:

tshirt_icon , reprezentand castigarea un tricou personalizat Office for Mac

baloon_icon, reprezentand castigarea unei excursii cu balonul


Taloanele participante vor fi respinse sau declarate nule daca au parti ilizibile, deteriorate, falsificate sau nu respecta regulile promotiei. Taloanele declarate nule nu se califica pentru premiere si vor ramane proprietatea Organizatorului, fara sa poate fi returnate.


6. Valoarea premiilor
In cadrul acestui concurs se vor acorda premii constand in :
- 300 de tricouri personalizate Office for Mac
- o excursie cu balonul in Bucuresti, in data de 6 noiembrie 2010

Valoarea totala/comerciala a premiilor este de 4.300 RON.


7. Acordarea premiilor
Premiile vor fi acordate, pe masura posibilitatilor, direct la punctul de vanzare.
Pentru exceptii, trebuie trimisa copie dupa dovada achizitiei si dupa cuponul castigator la adresa
info@apcom.ro
Ulterior, premiile vor fi acordate la sediul Organizatorului sau prin posta. Costurile de curierat sunt suportate de catre Organizator sau Vanzator.
Castigatorul va suporta cheltuielile de deplasare de la resedinta la Bucuresti pentru efectuara zborului cu balonul, in data programata de comun acord cu Organizatorul.
In cazul refuzului scris al castigatorului de a beneficia de premiu, precum si in cazul unorconditii climatice nefavorabile zborului in data mentionata, organizatorul isi rezerva dreptul de a reprograma acordarea premiului.
Data limita pentru revendicarea premiilor este data de 30 noiembrie 2010. Premiile sun valabile in limita stocului disponibil.

8. Alternative ale premiilor
Castigatorii nu au posibilitatea sa primeasca contravaloarea in bani a premiilor sau alte beneficii si nici de a cere modificarea parametrilor premiilor.

9. Protectia datelor personale
Prin participarea la promotia "Urcă firma pân’ la cer”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament al promotiei.
Participarea la promoţie exprima acordul expres si neechivoc al participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania SC Integrated Romanian Information Systems SA in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea S.C. Integrated Romanian Information Systems S.A.
Atat S.C. Integrated Romanian Information Systems S.A. cat si operatorului de marketing direct al S.C. Integrated Romanian Information Systems S.A. sunt obligati sa asigure masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

10. Litigii si legea aplicabila
Eventualele litigiile avand ca parti pe Organizatorul promotiei si participantul/ii la promotie vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi solutionate de instanta competenta teritorial de la sediul social al Organizatorului.
Legea aplicabila este legea romana.

11. Dispozitii finale
Prin inscrierea la promotia "Urcă firma pân’la cer", participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.
Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 30.11.2010, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
Promotia poate inceta inainte de termen in cazul unui eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este reglementata de legislatia romana in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua aceasta promotie. In aceaste situatii, organizatorul nu este tinut la intoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire/dauna sau altele asemenea.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca au fost incalcate conditiile prevazute in prezentul regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat. Organizatorul este obligat a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate.
Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe site-ul www.apcom.ro in forma sa integrala.
Pentru informatii suplimentare, puteti trimite email la
info@apcom.ro